• +421 903 744 708
  • munkam@orag.sk
Byt Cena Dostupnosť
B1-1 89 794 € Predaný
B1-2 53 808 € Predaný
B1-3 83 339 € Predaný
B1-4 82 236 € Predaný
B1-5 51 053 € Predaný
B1-6 69 041 € Predaný
B1-7 107 314 € Predaný
B1-8 72 273 € Predaný
B2-1 92 312 € Predaný
B2-2 54 082 € Predaný
B2-3 84 900 € Predaný
B2-4 82 236 € Predaný
B2-5 51 053 € Predaný
B2-6 69 041 € Predaný
B2-7 114 570 € Predaný
B2-8 72 273 € Predaný
B3-1 97 174 € Predaný
B3-2 54 305 € Predaný
B3-3 81 818 € Predaný
B3-4 82 236 € Predaný
B3-5 49 710 € Predaný
B3-6 69 041 € Predaný
B3-7 107 314 € Predaný
B3-8 72 273 € Predaný
B4-1 94 500 € Predaný
B4-2 59 305 € Predaný
B4-3 81 900 € Predaný
B4-4 85 239 € Predaný
B4-5 56 305 € Predaný
B4-6 74 990 € Predaný
B4-7 114 590 € Predaný
B4-8 77 990 € Predaný
A1-1 152 993 € Predaný
A1-2 282 883 € Predaný
A1-3 177 613 € Predaný
A2-1 153 308 € Predaný
A2-2 153 308 € Predaný
A2-3 141 679 € Predaný
A2-4 146 679 € Predaný
A2-5 146 679 € Predaný
A2-6 141 679 € Predaný
A2-7 188 282 € Predaný
A2-8 196 282 € Predaný
A3-1 153 308 € Predaný
A3-2 153 308 € Predaný
A3-3 141 679 € Predaný
A3-4 146 679 € Predaný
A3-5 141 679 € Predaný
A3-6 141 679 € Predaný
A3-7 196 282 € Predaný
A3-8 209 282 € Voľný